PSEB 6th Class Science Notes Chapter 15 ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ

This PSEB 6th Class Science Notes Chapter 15 ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ will help you in revision during exams.

PSEB 6th Class Science Notes Chapter 15 ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ

→ ਹਵਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।

→ ਹਵਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।

→ ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਜਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

→ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਦੀ ਪਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

PSEB 6th Class Science Notes Chapter 15 ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ

→ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਹੁ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹਰਾ ਗਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਹੈ ।

→ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

→ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

→ ਜਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

→ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 78% ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਤੇ 21% ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ । ਹਵਾ ਜਗਾ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ।

→ ਪਵਨ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

  1. ਵਾਯੂਮੰਡਲ-ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ।
  2. ਪੌਣ-ਚਲਦੀ ਹਵਾ ।
  3. ਪਵਨ ਚੱਕੀ-ਪਵਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ।

Leave a Comment